skip to Main Content
Wat Houdt KLIC Meldingen In? 

Wat houdt KLIC meldingen in? 

Voor iedereen die graafwerkzaamheden wil uitvoeren, is het wettelijk verplicht om een KLIC melding ervan te doen. Dit is verplicht om de veiligheid van de grondwerkers te waarborgen en ook die van de omgeving. Wanneer dit niet gedaan wordt, kunnen er bijvoorbeeld problemen ontstaan met gas en water. Bijvoorbeeld door beschadiging van leidingen en kabels. Door de aanwezige kabels en leidingen goed in kaart te brengen, kunnen deze beschadigingen voorkomen worden. Bovendien kunnen projectleiders en architecten het plan beter met elkaar ontwikkelen door de gegevens van de KLIC melding te maken. De KLIC melding wordt gedaan bij het Kadaster. De gegevens worden verzameld door middel van een kaart. 

 De toekomst van KLIC meldingen met de nieuwste technologieën 

Tegenwoordig zijn digitale trends niet meer te missen, zo ook voor het doen van KLIC meldingen. Een van de grootste trends die hieraan bijdraagt, is automatisering door kunstmatige intelligentie. Dit bespaart tijd en voorkomt fouten in het verwerken van de informatie. Daarnaast kunnen er drones ingezet worden om direct de status van kabels en leidingen in te zien. Voor ontwerpers kan er gebruikgemaakt worden van 3D-modellering: hierdoor kan er een nauwkeurig beeld getoond worden van de ondergrondse infrastructuur. Augmented Reality (AR) is hierbij een mooie aanvulling: met AR kan de informatie over de ondergrondse infrastructuur gevisualiseerd worden op de locatie zelf. 

 Belang van communicatie tussen partijen 

Stap één van het uitvoeren van graafwerkzaamheden op een veilige manier, begint bij het doen van een KLIC melding. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat er goede communicatie plaatsvindt tussen de stakeholders. Denk aan het grondverzetbedrijf zelf, maar ook de vergunningverlener en gemeente. Door goed te communiceren komt er geen informatie tekort wat elkaars behoeften en plannen zijn en kunnen er duidelijke afspraken over gemaakt worden. Alleen door goed te communiceren kunnen alle partijen elkaar goed begrijpen, wat natuurlijk cruciaal is. Het gaat om werk wat veel risico’s kan opleveren, dus goede communicatie kan echt niet missen. 

 Rol van de gemeente wat betreft KLIC meldingen 

De gemeente heeft een cruciale rol wat betreft KLIC meldingen. De gemeente moet namelijk ervoor zorgen dat er geen schade ontstaat aan ondergrondse kabels en leidingen. De gemeente moet het graafbedrijf informeren over het verplicht moeten doen van een KLIC meldingen. De gemeente kan de graafwerkzaamheden uitbesteden aan derden, maar kan het ook zelf gaan uitvoeren. Bovendien moet de gemeente goed op de hoogte zijn van de regelgeving omtrent KLIC meldingen om de juiste partijen te kunnen informeren en te zorgen dat dit ook echt wordt toegepast. De gemeente is dus verantwoordelijk voor het handhaven van deze wettelijke verplichting. 

Back To Top